Veb saytlarımıza xoş gəlmisiniz!
daxili-bg-1
daxili-bg-2

xəbərlər

Mərkəzdənqaçma nasos muftasının funksiyası nədir?

Çoxmərhələli paslanmayan poladdan mərkəzdənqaçma nasos muftaları müxtəlif mexanizmlərin vallarını, əsasən fırlanma yolu ilə birləşdirmək üçün istifadə olunur, beləliklə fırlanma anı ötürülməsinə nail olmaq üçün.Yüksək sürətli gücün təsiri altında mərkəzdənqaçma nasos muftası tamponlama və söndürmə funksiyasına malikdir və mərkəzdənqaçma nasos muftası daha yaxşı xidmət müddətinə və iş səmərəliliyinə malikdir.Ancaq adi insanlar üçün mərkəzdənqaçma nasos muftası çox tanış olmayan bir məhsuldur.Bu haqda öyrənmək istəyən istifadəçilər üçün haradan başlamalıdırlar?Mərkəzdənqaçma nasos muftasının funksiyası nədir?

Paslanmayan poladdan mərkəzdənqaçma nasosu
Mərkəzdənqaçma nasos muftasının rolu:
Mərkəzdənqaçma nasos muftasının funksiyası nasos şaftını və mərkəzdənqaçma nasosun motor şaftını birləşdirməkdir.Mərkəzdənqaçma nasos muftası motoru mərkəzdənqaçma nasosun hidravlik cihazına birləşdirən mexaniki komponentdir.Sürüşməyən mərkəzdənqaçma nasos muftası ümumiyyətlə mərkəzdənqaçma nasos texnologiyası sahəsində istifadə olunur, bu da sərt mərkəzdənqaçma nasos muftasına və çevik mərkəzdənqaçma nasos muftasına bölünə bilər.Mərkəzdənqaçma nasos muftasına "arxa təkər" də deyilir.Mühərrikin fırlanma gücünü nasosa ötürən mexaniki komponentdir.Mərkəzdənqaçma nasos muftasının iki sərtlik və çeviklik forması var.Sərt mərkəzdənqaçma nasos muftası əslində iki halqa flanşdır, nasos şaftını və motor milinin konsentrikliyini tənzimləyə bilmir.Buna görə quraşdırma dəqiqliyi yüksəkdir və tez-tez kiçik nasos qurğularının və portativ mərkəzdənqaçma nasos qurğularının birləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

Mərkəzdənqaçma nasos muftalarının təsnifatı:

Bir çox növ mərkəzdənqaçma nasos muftaları var.İki birləşdirici oxun nisbi mövqeyinə və mövqeyinin dəyişməsinə görə onu aşağıdakılara bölmək olar:

1. Sabit mərkəzdənqaçma nasos muftası
Əsasən iki oxun ciddi şəkildə düzləndiyi və işləyərkən nisbi yerdəyişmə olmadığı yerdə istifadə olunur.Quruluş ümumiyyətlə sadədir və istehsalı asandır və iki şaftın ani sürəti eynidır.Əsas flanşlı mərkəzdənqaçma nasos muftası, qol mərkəzdənqaçma nasos muftası, gödəkçə mərkəzdənqaçma nasos muftası və s.

2. Sökülə bilən mərkəzdənqaçma nasos muftası
Əsasən iki oxda sapma və ya nisbi yerdəyişmə olduqda istifadə olunur.Yerdəyişmə kompensasiyası metoduna görə sərt daşınan mərkəzdənqaçma nasos muftasına və elastik daşınan mərkəzdənqaçma nasos muftasına bölünə bilər.

1) Sərt çıxarıla bilən mərkəzdənqaçma nasos muftası
Mərkəzdənqaçma nasos muftasının işçi hissələri arasında dinamik əlaqə müəyyən bir istiqamətə və ya kompensasiya etmək üçün bir neçə istiqamətə malikdir, məsələn, çənə tipli mərkəzdənqaçma nasos muftası (eksenel yerdəyişməyə icazə verin), çarpaz yiv tipli mərkəzdənqaçma nasos muftası (iki oxu kiçik ilə birləşdirmək üçün istifadə olunur) paralel yerdəyişmə və ya açısal yerdəyişmə), universal mərkəzdənqaçma nasos muftası (böyük əyilmə və ya bucaq yerdəyişmə ilə iki oxun işində istifadə olunur), dişli mərkəzdənqaçma nasos muftası (hərtərəfli yerdəyişməyə icazə verilir), zəncir tipli mərkəzdənqaçma nasos muftası (radial yerdəyişməyə icazə verilir) və s.

2) Çevik ayrıla bilən mərkəzdənqaçma nasos muftası
Elastik elementin elastik deformasiyası iki oxun əyilməsini və yerdəyişməsini kompensasiya etmək üçün istifadə olunur.Eyni zamanda, elastik element, ilan yaylı mərkəzdənqaçma nasos muftası, radial çox qatlı yarpaqlı yaylı mərkəzdənqaçma nasos muftası, elastik halqalı sancaqdanqaçma nasos muftası, neylon sancaqlı mərkəzdənqaçma nasos muftası, rezin qollu nasos muftası kimi tamponlama və söndürmə performansına malikdir. .Bəzi mərkəzdənqaçma nasos muftaları standartlaşdırılmışdır.Seçimdə, ilk növbədə, iş tələblərinə uyğun olaraq, uyğun modeli seçmək və sonra şaftın diametrinə uyğun olaraq fırlanma anı və sürəti hesablamaq və sonra müvafiq təlimatdan müvafiq modeli tapmaq üçün, nəhayət, bəzi əsas komponentlər zəruri çek hesablanması üçün.

xəbərlər-1


Göndərmə vaxtı: 22 dekabr 2022-ci il